CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ CÔNG NGHỆ HLS

Chuyên xuất nhập khẩu trưc tiếp và nhận ủy thác xuất nhập khẩu

Dịch vụ ủy thác nhập khẩu

Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian.

Việc sử dụng dịch vụ ủy thác nhập khẩu có một số lợi ích rõ ràng.

+ Doanh nghiệp của bạn không (hoặc chưa) có kinh nghiệm về thương mại quốc tế để có thể tự thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa.
+ Cá nhân không có tư cách pháp nhân, nên không ký hợp đồng được với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài. Khi đó, muốn nhập khẩu hàng thì có thể ký hợp đồng ủy thác cho công ty chúng tôi để thực hiện việc nhập hàng.

Khi bạn ủy thác cho Công ty chúng tôi thực hiện dịch vụ ủy thác nhập khẩu thì: Bạn phải trả phí dịch vụ ủy thác (hay hoa hồng ủy thác)

Các bước thực hiện

  1. Kiểm tra xem hàng hóa có thuộc diện cấm nhập, hoặc tạm dừng nhập khẩu không. Nếu thuộc diện này, thì thôi khỏi phải mất công ủy quyền làm gì, hàng của bạn không được phép nhập khẩu vào Việt Nam đâu.
  2. Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty ủy quyền hoặc nhận ủy quyền phải xin giấy phép này. Việc này nên thu xếp càng sớm càng tốt, đừng để hàng về đến cảng mới làm thì đã muộn.
  3. Khi có bộ chứng từ hàng hóa, bên nhận ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định hiện hành.
    Cần lưu ý với tờ khai nhập ủy thác: trên tờ khai hải quan, người nhận ủy thác sẽ đứng tên người nhập khẩu, đồng thời phải nhập đủ thông tin người

Trách nhiệm của người nhận ủy thác:

Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài

Làm các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hóa

Thanh toán tiền cho người bán hàng nước ngoài

Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT… cho hàng nhập khẩu

Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói…

Xuất trả hàng đã nhập khẩu cho người ủy thác, cùng hóa đơn VAT cho hàng nhập khẩu (bên cạnh hóa đơn VAT cho phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu)

Trách nhiệm của người ủy thác:

– Cung cấp đầy đủ thông tin về loại hàng, model, thông số kỹ thuật… để người nhận ủy thác đặt hàng.

Phối hợp với người nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài

Chuyển tiền hàng để bên nhận ủy thác thanh toán cho người bán hàng

Phối hợp nhận hàng (chẳng hạn: cùng người ủy thác kiểm hóa tại cảng)

Thanh toán phí dịch vụ ủy thác

Thuế VAT trong ủy thác nhập khẩu

Có 2 khoản thuế VAT liên quan đến hoạt động ủy thác nhập khẩu này.

  1. Thuế VAT cho phí dịch vụ ủy thác: mức 10% bình thường giống như các dịch vụ khác.
  2. Thuế VAT hàng nhập khẩu

Khi trả hàng uỷ thác nhập khẩu, bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT: Căn cứ vào hoá đơn nhập khẩu, tờ khai hải quan và biên lai thu thuế GTGT hàng nhập, bên nhận uỷ thác xuất hoá đơn GTGT ghi theo giá thực nhập trong hoá đơn thương mại, riêng thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo số phải nộp (số thông báo thuế của cơ quan hải quan). Hoá đơn này làm cơ sở tính thuế đầu ra đối với bên nhận uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vào của bên uỷ thác.

Lưu ý: Trong thông tư 128/2013/TT-BTC quy định, Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá phải ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng này không bao gồm thuế giá trị gia tăng.